Kezdőlap
Életrajz
Lemez, könyv
Dalok, mesék
Galéria
Benedek Elek
Benedek Elek emlékház
Újságcikkek
Linkek
Kapcsolat

Székely Tündérország

Galéria
Kapcsolat


bardoczorsolya
@gmail.com

Benedek Elek emlékalbum
Az album a Művelődés műhelyében készült Kolozsvárott a Benedek családhoz személyesen és felmenői révén is kötődő Szabó Zsolt felelős kiadó és a Communitas Alapítvány, valamint a Román Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A kiadvány fő jellemzője egyébként a családi és személyi kötődés Benedek Elekhez -- Bardócz Orsolya Elek Apó ükunokája --, érdeme továbbá az archív fotóknak olyan történelmi merítésű bősége, amely nem az eddig közismert képanyagot variálja, nem bele-belemerít a Benedek család és környezetének másfél száz éves kisbaconi-budapesti históriájába, hanem az eddig félresodródott és feledésbe merült egykori felvételek életrajzi-családtörténeti krónikás elemekként való könyvbe illesztése. Az album a Benedek Elek-i életmű közvetlenségéhez, népi-nemzeti kötődéséhez méltó életrajzi összefoglalóval indul, és a Székely írók, Portrék, Családi képek, Az emlékház, Képek, szobrok, Könyvek fejezeteket sorakoztatja fel. Az életrajzi összefoglaló családiasan bennfentes, de nem tudományoskodó, nem agyonmagyarázott és adatolt, emellett tárgyilagos, objektív, a szerkesztői válogatás és a kommentárok nem a piros, vörös, és fehér terítőjű szónoki emelvények szereplőinek személyes érdemeit sorjázzák, hanem Benedek Elek műveinek értőit, nemzeti köztudatba építőit, az emlékház létesítésének és megtartásának munkásait vonultatják fel. Az albumot a szakma máris nagy érdeklődéssel fogadta, és nem kétséges, tartalmi-formai-eszmei üzenetét és kvalitásait tekintve könyvespolcaink ékessége, olvasói-forgatói nemzeti irányultságának fogódzója, útmutató iránytűje lesz.
[Forrás: 3szék.ro]
Benedek Elek Testamentum
Benedek Elek a világról alkotott értékrendjét, életfelfogását a Testamentum és hat levél című irodalmi végrendeletében, a "meleg szív és kemény gerinc evangéliumában" fogalmazta meg. Ezt a könyvet Marczell és Jankó fiainak, valamint Aranyvirágnak becézett Mária leányának ajánlotta. A szilárd erkölcsi elvekre épült műben a szeretet, a család, a becsület, a tisztességes munka, a tanulás és a hazafiság értékeire hívja fel gyermekei figyelmét.
Ez a lemez Benedek Elek születésének 150. évfordulója alkalmából készített hangoskönyv. A felovasott könyvfejezetek között megzenésített Benedek Elek versek és népénekek hallhatók.
Székely Tündérország - mesék és dalok

Hallgason bele a lemezbe!
Elek Apó gazdag hagyatékában rengeteg tündérmesét, népmondát, magyar regét és számos egyéb magyar népköltési gyöngyszemet találunk. A Réka királyné sírja a magyar múlt régi, homályba vesző esztendeiig vezet el, amikor a hunok hatalmas királya, Attila élt és uralkodott. A hős Csala vitéz, a Bálványosvár és a Szent Anna tava tündérlegendáját Elek Apó tüneményes stílusa közvetíti a gyerekek számára. Ez a lemez Benedek Elek saját gyűjtéséből származó székely népmeséket és mondákat, valamint székely népdalokat tartalmaz.
Benedek Elek: Kisbaconi versek
A kolozsvári Művelődés kiadó gondozásában jelent meg Benedek Elek verseit összegyűjtő kötet, szerkesztette: Bardócz Orsolya. A könyv kapható a kiadónál Kolozsváron, a Benedek Elek Emlékháznál Kisbaconban, illetve rendelhető a Kapcsolat menüből, postai utánvéttel.
Erdőt, mezőt hó takarja - versek és dalok
A lemezen hallható versek és dalok a karácsonyi idő meghittsége mellett a tél szépségét, nyugalmát idézik meg.
Hallgason bele a lemezbe!
Fuzsitus tündérek - meselemez
Ezen a lemezen Benedek Elek ismertebb gyermekmeséit gyűjtöttük össze.
Sok olyan "népmesét" ismer minden gyerek, amelyekről nem is tudják, hogy azok valójában Benedek Elek szerzeményei...
Hallgason bele a lemezbe!
A vén fa árnyékában - Versek és dalok
Benedek Elek verseit kevesen ismerik, pedig sokszor nem csak prózában mesélt. Ezeket a verseket zenésítettük meg és gyűjtöttük össze ezen a lemezen.
Hallgason bele a lemezbe!
Krónikás karácsony (közreműködés)
Karácsonyi népénekek határon innen és túlról.
2024. május 20.